Contact us

You are welcome to contact Bofeng

Hubei Bofeng Chemical Co., Ltd.

Company Add: #97, Building 8, southern district of Jaihai Mingyuan, #30, Jinqiao Road, Jiang’An District, Wuhan, China
Tel :+86-27-82882003/83295551
Fax: +86-27-82882002
P.C.: 430016
Website: www.bofengchem.com.cn
E-mail: sales@bofengchem.com.cn
Contact
Zha Yanlin +86-16608653961
Xu Zhiyuan +86-13349856356
Jiang Xin +86-15827228221

 

Contact us

Company Add: #97, Building 8, southern district of Jaihai Mingyuan, #30, Jinqiao Road, Jiang’An District, Wuhan, China
Tel :+86-27-82882003/83295551
Fax: +86-27-82882002